De voorbereidingen voor het Rijnmond Open 2020 zijn weer in volle gang, het programma voor 2020 ziet er als volgt uit:

maandag 24/08 – donderdag 27/08: Voorrondes
vrijdag 28/08: Rijnmond Business Trophy (sponsordag)
zaterdag 29/08: Eerste en tweede ronde Rijnmond Open
zondag 30/08: Finaleronde Rijnmond Open

Zoals voorgaande jaren duidelijk is geworden, kan het Rijnmond Open alleen succesvol verlopen met een groot aantal vrijwilligers.
Vorig jaar hebben zo’n 50 vrijwilligers hun bijdrage geleverd aan het succesvolle verloop van het toernooi.

Ook voor het komende Rijnmond Open zijn we op zoek naar een vergelijkbaar aantal vrijwilligers.
Het gaat daarbij om de volgende rollen:

Voor de voorrondes zijn we op zoek naar een starter en spotter(s) op hole 1.

Voor de vrijdag markers, die de flights begeleiden tijdens de Rijnmond Business Trophy

Voor het finaleweekend:

  • voorcaddies, die de bal kunnen lokaliseren op bepaalde kritische holes om de snelheid in het spel te houden
  • starters, voor het coördineren van de start op hole 1 en hole 10
  • scoremarkers, die op bepaalde holes de score van de spelers noteren en doorgeven naar het  centrale scorebord
  • logistieke medewerkers, die kunnen helpen bij de opbouw en afbouw van het evenement,  verzorgen catering in de baan e.d.1
  • algemene medewerkers, die naar inzicht van de projectleiding kunnen worden ingezet,  zoals stilte marshals, evt. hole-in-one bewaking.

Er wordt een gezellige voorlichtingsavond georganiseerd. Daarnaast zult u tijdig geïnformeerd worden, voor welke dag of dagdeel u ingedeeld bent. Tijdens de voorlichtingsavond zal alles, wat van belang is om het Rijnmond Open 2020 te laten slagen, besproken worden.

Graag vernemen wij van u of u geïnteresseerd bent om als vrijwilliger op te treden.
Via het inschrijfformulier kunt u aangeven

  • welke rol u graag zou willen vervullen
  • voor welk dag(deel) u zich wilt inzetten, meerdere dagdelen zijn uiteraard mogelijk
  • eventuele aanvullende opmerkingen en suggesties