Plaatselijke regels Rijnmond Open 2023

(Onderstaande regels vervangen de lokale regels op de scorekaart en de tijdelijke local rules, gepubliceerd op het prikbord)

Buiten de baan (regel 2.1):

 • De “grens van de baan” wordt aangegeven door palen met een witte kop of de baanzijde van alle openbare asfaltpaden (zoals asfaltpad tussen holes 5 & 9, tussen holes 9 & 10 en de toegangsweg tussen holes 17 & 18)
 • Een bal die tot stilstand komt op of voorbij de openbare asfaltpaden is buiten de baan, zelfs als deze tot stilstand komt op een ander deel van de baan dat binnen de baan is bij het spelen van andere holes.
 • (Regel E-5 van de Committee Procedures (het spel met 2 strafslagen vervolgen indien verloren of out-of-bounds) is gedurende dit toernooi niet van toepassing. )

Abnormale baanomstandigheden en vaste obstakels (regel 16):

 • “Grond in bewerking” wordt aangegeven door blauwe palen of witte lijnen en mag ontweken worden volgens regel 16-1b. ”Grond in bewerking”, aangegeven door blauwe palen met groene kop of bordjes “GUR” is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16-1f.
 • Zonder straf ontwijken is niet toegestaan als een gat, hoop of spoor gemaakt door een dier uitsluitend een belemmering vormt voor de stand van de speler.
 • De houten rand naast het pad rechts van de green van hole 15 is een vast obstakel. Indien de speler dit wil ontwijken is de speler VERPLICHT naar de dichtsbijzijnde DZ te gaan, ook al is deze dichter bij de hole.
 • Uitwerpselen van ganzen mogen naar keuze van de speler worden behandeld als:
  • een los natuurlijk voorwerp dat mag worden verwijderd volgens Regel 15.1, of
  • grond in bewerking waarvan ontwijken is toegestaan volgens Regel 16.1, echter niet als de uitwerpselen uitsluitend een belemmering vormt voor de stand van de speler.
 • Vaste obstakels vlakbij de green: Model Plaatselijke Regel F-5 is van toepassing (relief voor speellijn). De speler mag de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1b als het vaste obstakel zich bevindt op of binnen twee clublengten van de green en binnen twee clublengten van de bal. Deze Plaatselijke Regel is alleen van toepassing als zowel de bal als het obstakel zich bevinden in het algemene gebied dat is gemaaid op fairwayhoogte of lager.
 • Als voor GUR of voor een vast obstakel een droppingzone beschikbaar is gemaakt en de speler de belemmering mag ontwijken, dan mag de speler ofwel de toepasselijke Regel toepassen of deze ontwijkmogelijkheid gebruiken, door een bal te droppen in de droppingzone die het dichtst bij de plek is waar de bal ligt, zelfs als deze dichter bij de hole is. De droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.
 • Heggen gebouwd van wilgentakken (bv links van green hole 3) zijn integrale onderdelen van de baan. Dit is inclusief de vaste palen die de heggen ondersteunen.

Hindernis (regel 17):

 • De laterale hindernis links van hole 5 strekt zich uit tot aan het asfaltpad dat de grens van “buiten de baan” aangeeft.
 • Indien de bal in de laterale waterhindernis bij de green van hole 5 ligt en de grens van de hindernis het laatst is gepasseerd tussen de palen die met een dubbele rode band zijn aangegeven, of het bekend is of praktisch zeker dat de bal tussen de palen het laatst de grens van de hindernis is gepasseerd en niet is gevonden, mag de speler handelen volgens regel 17-1b of als extra mogelijkheid met één strafslag een bal droppen in de DZ links achter de green, ook al is dit dichter bij de hole.

Langzaam spel (regel 5.6):

 • Bij afstandsverlies speeltempo direct verhogen.
 • Bij vaststellen van langzaam spel kan de wedstrijdleiding/referee de betreffende groep/speler timen en zonodig sancties opleggen, zie wedstrijdreglement.
 • Een speler kan strafslagen krijgen indien hij geen provisionele bal speelt, terwijl de situatie dit wel vereist.
 • Speel ready golf en houd aansluiting!

Gedragsregels (regel 1.2):

De deelnemer dient zich te onthouden van elke gedraging of uiting die door de commissie onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de medespeler(s) of tegenstander(s) als hinderlijk kan worden ervaren. Als er sprake is van een ernstige overtreding van de code of conduct zal de commissie de speler diskwalificeren volgens regel 1.2.

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: 2 strafslagen, tenzij anders vermeld

 

Onderbreken van het spel bij dreigend gevaar

De volgende signalen met de hoorn worden gebruikt:

 • Een lang aangehouden toon: het spel moet onmiddellijk onderbroken worden. Verlaat de baan direct en ga naar de dichtstbijzijnde schuilmogelijkheid (zie scorekaart)
 • Drie opeenvolgende tonen herhaald: het spel onderbreken (de hole mag worden uitgespeeld).
 • Twee korte tonen herhaald: het spel hervatten.

Indien een deelnemer het spel niet onmiddellijk staakt na de lang aangehouden toon van de hoorn leidt dit tot diskwalificatie (Regel 5-7). Alle oefenfaciliteiten zullen tijdens een onderbreking wegens een gevaarlijke situatie zijn gesloten totdat de Commissie ze tot geopend heeft verklaard.

Overige informatie:

 • Afstandsmarkeringen: Alle afstanden zijn tot het midden van de green
 • Locatie schuilhutten: Tussen H6 en H9, bij tee H8 en achter green H11,
 • Locatie waterkranen: Bij tee H5, tee H14

Telefoon wedstrijdleiding: 0649 126 186 (ook voor referee indien niet direct beschikbaar)

Sla op tijd een provisionele bal, voorkom strafslagen

Speel ready golf!