Rijnmond Open Golf 2018

 1. Alle deelnemers van het Rijnmond Open Golf dienen zich te conformeren aan dit wedstrijdreglement.
 2. Het Rijnmond Open Golf kampioenschap gaat over 3×18 holes. De eerste en tweede ronde vindt plaats op zaterdag 25 augustus 2018 vanaf 07.30u, de finaleronde op zondag 26 augustus 2018 vanaf 8.30u.
 3. Er is een apart dames- en herentoernooi.
 4. Spelvorm is individueel strokeplay (qualifying) zonder handicap-verrekening.
 5. Van toepassing op het gehele toernooi zijn de golfregels vastgesteld door de R&A Golfclub of St. Andrews, aangevuld met de lokale regels van het toernooi.
 6. Een flight bestaat uit maximaal 3 personen.
 7. De wedstrijdleiding berust bij de Rijnmond Open Golf  wedstrijdcommissie.
 8. Het  Rijnmond Open Golf staat open voor amateur-spelers die voldoen aan de volgende voorwaarden:
  1. Inschrijving is uiterlijk 13 augustus 2018 ontvangen via de website https://www.rijnmondopengolf.nl/inschrijven/
  2. De speler heeft een geldige en actieve NGF/EGA handicap
  3. De speler heeft het verschuldigde inschrijfgeld voldaan voor aanvang van de wedstrijd
 9. Het spelersveld is beperkt tot 200 deelnemers, waarvan 60 plaatsen zijn gereserveerd voor leden van de Hooge Rotterdamsche. Bij overschrijding van dit aantal worden de spelers met de laagste handicap op het moment van inschrijving geplaatst, rekening houdend met de genoemde 60 voorkeursplaatsen.
 10. De beste 15 heren en de beste 3 dames (laagste handicappers) plaatsen zich direct voor de zaterdagrondes op 26 augustus. Bepalend hiervoor is de handicap zoals die op 14 augustus 2018 staat vermeld op de site van de NGF. De commissie behoudt zich het recht voor de verhouding tussen heren en dames te wijzigen, afhankelijk van het aantal inschrijvingen.
 11. De overige deelnemers spelen een kwalificatieronde op maandagmiddag, dinsdagmiddag, woensdagochtend, woensdagmiddag  of donderdagmorgen. De 36 beste heren en 6 beste dames van de kwalificatierondes plaatsen zich eveneens voor de zaterdag. Bij gelijke scores geldt de score over de laatste 9,6,3,1 hole(s), waarbij geldt dat een betere score over de laatste 9,6,3,1 holes een hogere ranking geeft. Is ook die score gelijk dan gaat de speler met de laagste handicap door, is ook die gelijk dan beslist het lot. Ook hier behoudt de commissie zich het recht voor de verhouding tussen heren en dames te wijzigen, afhankelijk van het aantal inschrijvingen.
 12. De 60 geplaatsten (51 heren/9 dames) spelen 18 holes op de zaterdagochtend vanaf 07.30u en 18 holes  op de zaterdagmiddag vanaf 13.30u. Hierbij zal op zowel hole 1 als hole 10 worden gestart. Zij die in de ochtend op hole 1 starten, zullen de middagronde op hole 10 starten en andersom.
 13. Alle geplaatsten spelen tevens op zondag 26 augustus vanaf 08:00u de finaleronde vanaf hole 1.
 14. Winnaars van het Rijnmond Open Golftoernooi zijn de spelers (m/v) met de beste bruto score over drie ronden. Bij gelijke eindstand van twee of meer spelers  met de beste bruto score volgt een play-off die steeds over 2 holes zal worden gespeeld (hole 1/hole 18) totdat een beslissing is gevallen.
 15. Minimaal 24 uur voor aanvang van de voorronden zijn de startlijsten te vinden op de website van het toernooi. De startlijsten voor zaterdag en zondag zullen zo snel mogelijk op de website worden geplaatst. De spelers dienen zich minimaal 30 minuten voor de start te melden bij de wedstrijdleiding en minimaal 5 minuten voor de start te melden bij de starter op zijn eerste hole.
 16. Alle spelers dienen het inschrijfgeld te hebben voldaan voor aanvang van het toernooi. De kosten bedragen voor leden van de Hooge Rotterdamsche € 25,-, voor niet-leden bedragen de kosten € 49,50. Zij ontvangen de scorecard van de kwalificatieronde na aanmelding bij de wedstrijdleiding. Tijdens het finaleweekend ontvangt de speler zijn/haar scorecard na aanmelding bij de wedstrijdleiding. De speler is verplicht zijn scorecard met één van zijn medespelers te wisselen die als marker fungeert, op straffe van diskwalificatie. De deelnemer is verplicht zijn eigen scorecard binnen 15 minuten na het beëindigen van de laatste hole van de gespeelde ronde te controleren, te ondertekenen (inclusief handtekening marker) en in te leveren, op straffe van diskwalificatie. De speler mag de golfbaan niet verlaten voordat zijn kaart door de wedstrijdleiding is goedgekeurd, eveneens op straffe van diskwalificatie.
 17. Het gebruik van GSM (ook in de stand-by mode) is verboden. Het is toegestaan gebruik te maken van(elektronische) meetapparatuur welke alleen afstanden aangeeft.
 18. Spelers mogen gedurende de rondes geen gebruik maken van enige vorm van vervoer tenzij toegestaan door wedstrijdleiding of referee.
 19. In de baan bevinden zich gedurende de eerste, tweede en finaleronde referees die in geval van geschillen of onduidelijkheden kunnen worden geraadpleegd. Bij een aantal tees cq greens (tees van hole 1, hole 10, hole 12, greens van hole 4, 9, 13) bevinden zich officials die radioverbinding hebben met de wedstrijdleiding en met de referee. Indien een deelnemer een tweede bal heeft gespeeld volgens regel 3.3 van de Rules of Golf, moet hij/zij deze handeling na afloop van de ronde melden aan de wedstrijdleiding, die dienaangaande een bindende uitspraak zal doen.
 20. Indien maar het geringste vermoeden bestaat dat de bal niet wordt gevonden, dient de speler, ter voorkoming van elke vertraging, een provisionele bal te slaan. Een speler kan twee strafslagen krijgen op basis van Regel 6-7 (onnodig oponthoud) indien hij geen provisionele bal speelt, terwijl de situatie dit wel vereist
 21. Het gebruik van caddies is toegestaan gedurende het gehele toernooi. Minimum leeftijd voor een caddie is 18 jaar.
 22. Hoffelijkheid: De deelnemer dient zich te onthouden van elke gedraging of uiting die door de commissie onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de medespeler(s) of tegenstander(s) als hinderlijk kan worden ervaren, en zich te houden aan de etiquette zoals opgenomen in deel 1 van de golfregels. Als er sprake is van een ernstige overtreding van de etiquette zal de commissie de speler diskwalificeren volgens regel 33-7.
 23. Onderbreken van het spel (noot bij regel 6-8b):
  Een lang aangehouden toon : het spel moet onmiddellijk onderbroken worden.
  Drie opeenvolgende tonen herhaald: het spel onderbreken, de hole mag worden uitgespeeld.
  Twee korte tonen herhaald: het spel hervatten.
  De bepalingen conform pagina 160 (Nederlandse versie Golfregels van de R&A) zijn van kracht.
 24. In zaken waarin dit reglement niet voorziet is de beslissing van de wedstrijdleiding bindend.