Rijnmond Open Golf 2024

 1. Alle deelnemers van het Rijnmond Open Golf dienen zich te conformeren aan dit wedstrijdreglement.
 2. Het Rijnmond Open Golf kampioenschap gaat over 3×18 holes. De eerste en tweede ronde vindt plaats op zaterdag 24 augustus 2024 vanaf 07.30u, de finaleronde op zondag 25 augustus 2024 vanaf 8.30u.
 3. Er is een apart dames- en herentoernooi.
 4. Spelvorm is individueel strokeplay (qualifying) zonder handicap-verrekening.
 5. Van toepassing op het gehele toernooi zijn de golfregels vastgesteld door de R&A Golfclub of St. Andrews, aangevuld met de lokale regels van het toernooi.
 6. Een flight bestaat uit maximaal 3 personen.
 7. De wedstrijdleiding berust bij de Rijnmond Open Golf  wedstrijdcommissie.
 8. Het  Rijnmond Open Golf staat open voor amateur-spelers die voldoen aan de volgende voorwaarden:
  1. Inschrijving is uiterlijk 10 augustus 2024 ontvangen via de website https://www.rijnmondopengolf.nl/inschrijven/
  2. De speler heeft een geldige WHS handicap
  3. De speler heeft het verschuldigde inschrijfgeld voldaan voor aanvang van de wedstrijd
 9. Het spelersveld is beperkt tot 200 deelnemers, waarvan 60 plaatsen zijn gereserveerd voor leden van de Hooge Rotterdamsche. Bij overschrijding van dit aantal worden de spelers met de laagste handicap op het moment van inschrijving geplaatst, rekening houdend met de genoemde 60 voorkeursplaatsen.
 10. De beste 15 heren en de beste 3 dames (laagste handicappers) plaatsen zich direct voor de zaterdagrondes op 24 augustus. Bepalend hiervoor is de handicap zoals die op 11 augustus 2024 staat vermeld op de site van de NGF. De commissie behoudt zich het recht voor de verhouding tussen heren en dames te wijzigen, afhankelijk van het aantal inschrijvingen.
 11. De overige deelnemers spelen een kwalificatieronde op maandag, dinsdag of woensdag. De 36 beste heren en 6 beste dames van de kwalificatierondes plaatsen zich eveneens voor de zaterdag. Bij gelijke scores geldt de score over de laatste 9,6,3,1 hole(s), waarbij geldt dat een betere score over de laatste 9,6,3,1 holes een hogere ranking geeft. Is ook die score gelijk dan gaat de speler met de laagste handicap door, is ook die gelijk dan beslist het lot. Ook hier behoudt de commissie zich het recht voor de verhouding tussen heren en dames te wijzigen, afhankelijk van het aantal inschrijvingen.
 12. De 60 geplaatsten (51 heren/9 dames) spelen 18 holes op de zaterdagochtend vanaf 07.30u en 18 holes  op de zaterdagmiddag vanaf 13.30u. Hierbij zal op zowel hole 1 als hole 10 worden gestart. Zij die in de ochtend op hole 1 starten, zullen de middagronde op hole 10 starten en andersom.
 13. Op zondag 25 augustus spelen vervolgens de beste 36 heren en 6 dames vanaf 08:30u de finaleronde vanaf hole 1.
 14. Winnaars van het Rijnmond Open Golftoernooi zijn de spelers (m/v) met de beste bruto score over drie ronden. Bij gelijke eindstand van twee of meer spelers  met de beste bruto score volgt een play-off die steeds over 2 holes zal worden gespeeld (hole 1/hole 18) totdat een beslissing is gevallen.
 15. Minimaal 24 uur voor aanvang van de voorronden zijn de startlijsten te vinden op de website van het toernooi. De startlijsten voor zaterdag en zondag zullen zo snel mogelijk op de website worden geplaatst. De spelers dienen zich minimaal 30 minuten voor de start te melden bij de wedstrijdleiding en minimaal 5 minuten voor de start te melden bij de starter op zijn eerste hole.
 16. Alle spelers dienen het inschrijfgeld te hebben voldaan voor aanvang van het toernooi. De kosten bedragen voor leden van de Hooge Rotterdamsche € 35,-, voor niet-leden bedragen de kosten € 80,-. Zij ontvangen de scorecard van de kwalificatieronde na aanmelding bij de wedstrijdleiding. Tijdens het finaleweekend ontvangt de speler zijn/haar scorecard na aanmelding bij de wedstrijdleiding. De speler is verplicht zijn scorecard met één van zijn medespelers te wisselen die als marker fungeert, op straffe van diskwalificatie. De deelnemer is verplicht zijn eigen scorecard binnen 15 minuten na het beëindigen van de laatste hole van de gespeelde ronde te controleren, te ondertekenen (inclusief handtekening marker) en in te leveren, op straffe van diskwalificatie. De speler mag de golfbaan niet verlaten voordat zijn kaart door de wedstrijdleiding is goedgekeurd, eveneens op straffe van diskwalificatie.
 17. Spelers mogen gedurende de rondes geen gebruik maken van enige vorm van vervoer tenzij toegestaan door wedstrijdleiding of referee. Er zijn twee uitzonderingen:
  1. In een incidenteel geval kan een referee beslissen dat tijdelijk vervoer is toegestaan om oponthoud te voorkomen, bijv. om een speler terug te brengen naar de tee.
  2. Spelers in het bezigt van een gelidige European Disabled Golf Association-pas (EDGA-pas) mogen gebruik maken van enoge vorm van vervoer, mits toestemming is verleend door de wedstrijdleiding.
 18. In de baan bevinden zich gedurende de eerste, tweede en finaleronde referees die in geval van geschillen of onduidelijkheden kunnen worden geraadpleegd. Bij een aantal tees cq greens (tees van hole 1, hole 10, hole 12, greens van hole 4, 9, 13) bevinden zich officials die radioverbinding hebben met de wedstrijdleiding en met de referee. Indien een deelnemer een tweede bal heeft gespeeld volgens regel 20.1c van de Rules of Golf, moet hij/zij deze handeling na afloop van de ronde melden aan de wedstrijdleiding, die dienaangaande een bindende uitspraak zal doen.
 19. Langzaam spel
  De maximaal toegestane speeltijd voor een ronde en het speelschema voor 18 holes bedraagt 4:19. De eerste groep is ‘uit positie’ als de groep achter is op het speelschema. Iedere volgende groep is uit positie als de groep meer dan het startinterval afstand heeft ten opzichte van voorgaande groep en achter is op het speelschema. Een groep die uit positie is wordt geacht Ready Golf te spelen. Zie separaat document wat bij aanmelding uitgereikt zal worden. Bij afwezigheid van verzachtende omstandigheden kan een groep spelers worden ‘getimed’ als de groep uit positie is. In dat geval zal van elke speler uit de groep de benodigde tijd voor iedere slag worden opgenomen door een official. Een speler wiens groep getimed is, behoudt een ‘tijdsoverschrijding’ tijdens de ronde, zelfs als de groep daarna niet meer uit positie is of de ronde uitspeelt binnen de toegestane tijd.

  Als de spelers worden getimed, gelden de volgende limieten voor het doen van een slag. Gerekend vanaf het moment dat de speler aan de beurt is, krijgt een speler een tijdsoverschrijding wanneer hij:
  • Als eerste moet spelen en hij meer dan 50 seconden doet over een slag naar de green (inclusief een afslag op een Par 3), een chip of een putt.
  • Meer dan 40 seconden doet over een afslag, of als hij als tweede of derde moet spelen, een slag naar de green, een chip of een putt.

  Straf op overtreding van de regel
  1e overtreding – 1 slag
  2e overtreding – 2 slagen
  3e overtreding – diskwalificatie

  1. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen, in plaats van de gehele groep, een individuele speler of twee spelers uit een groep worden getimed.
  2. Uitdrukkelijk wordt het recht voorbehouden een groep of een speler te timen, wanneer dit noodzakelijk wordt geacht. Indien een groep getimed wordt, kan ook een tijdoverschrijding gegeven worden aan een speler die zich onvoldoende inzet om zijn groep terug in positie te brengen. Voorbeeld: vertraging van het spel tussen de slagen.
  3. Spelers worden niet op de hoogte gesteld van het feit dat zij getimed worden.
  4. De timing vindt plaats vanaf het moment dat de official van mening is dat de speler aan de beurt is om te spelen.
  5. Een speler kan straf krijgen op basis van deze regel indien hij geen provisionele bal speelt, terwijl de situatie dit wel vereist.

 20. Het gebruik van caddies is toegestaan gedurende het gehele toernooi. Minimum leeftijd voor een caddie is 18 jaar. Uitzondering voor deze leeftijdsbegrenzing zijn deelnemers aan het toernooi die zich (nog) moeten kwalificeren en/of direct geplaatst zijn.
 21. Hoffelijkheid: De deelnemer dient zich te onthouden van elke gedraging of uiting die door de commissie onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de medespeler(s) of tegenstander(s) als hinderlijk kan worden ervaren, en zich te houden aan code of conduct zoals opgenomen in regel 1-2. Als er sprake is van een ernstige overtreding van de etiquette zal de commissie de speler diskwalificeren volgens regel 1-2.
 22. Onderbreken van het spel:
  Een lang aangehouden toon : het spel moet onmiddellijk onderbroken worden.
  Drie opeenvolgende tonen herhaald: het spel onderbreken, de hole mag worden uitgespeeld.
  Twee korte tonen herhaald: het spel hervatten.
 23. In zaken waarin dit reglement niet voorziet is de beslissing van de wedstrijdleiding bindend.